Kamera Sistemlerinde İş Güvenliği

Kamera Sistemlerinde İş Güvenliği oldukça önemlidir. Merdivenden düşmek, elektrik çarpması, el ayak yaralanmaları gibi kaza riskleri oluşur.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasasının Tarihi

Ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası, 2012 yılında çıkan çalışma hayatını son derece etkileyen, devrim niteliğinde bir kanundur.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanlar iş kazalarına ve yıllar sonra oluşacak meslek hastalıklarına karşı korunmaktadır. Bu koruma iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi gözetiminde sağlanmaktadır.

Kamera Sistemlerinde İş Güvenliği

İş güvenliği uzmanının görevi, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı, çalışanları korumak ve bu sebeple risk analizi yapıp sonrasında iş yeri sahibine koruyucu önlemleri aldırıp, bunu takip etmektir.

İş yeri hekimi ise çalışma koşullarına göre zamanla oluşabilecek meslek hastalıklarına karşı iş yeri sahibine önlemlerin alınmasını sağlayıp kontrol etmektir.

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin iş sağlığı ve güvenliği açısından aldırdığı tüm önlemlerde, iş yeri sahibi birinci dereceden sorumludur.

Aslında müteselsil (zincirleme) olarak iş güvenliği uzmanı iş yeri sahibi ve konusuna göre, iş yeri hekimi de iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tüm önlemlerden sorumludurlar. Bu sorumluluk hafife alınamayacak ölçüde önemli, yasada ağır cezaları ile yaptırımları vardır ve zorunludur.

Kamera Sistemlerinde İş Güvenliği

Kamera Sistemlerinde İş Güvenliği

Hangi Sektörlerde Uygulanmaz

İş hayatında bulunan neredeyse tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği yasa hükümleri uygulanmaktadır.

Sadece bir kaç sektörde ve şartların oluşmadığı durumlarda bu yasalar uygulanmaz.

Bu sektörleri sıralayacak olursak;

  • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
  • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
  • Ev hizmetleri.
  • Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
  • Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

Güvenlik Kamera Sistemlerinde İş Güvenliği Hizmetleri

Kamera sistemlerinde İş güvenliği özellikle montaj ve kurulum sırasında düşme, kayma, çarpma, elektriğe kapılma, el ayak kesilmesi, el ayak yaralanmaları gibi riskler göze çarpmaktadır. Bu riskleri önlemek için ise öncelikle iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden tüm hizmetler sağlanmalıdır. Sonrasında, kişisel koruyucu ekipmanlardan olan eldiven, iş ayakkabısı, iş güvenliği kıyafeti, şerit halat, koruyucu halat, yaşam halatı, güvenlikli iskele, elektrik yalıtkan paspası gibi işin yapılma koşulları ve kullanılacak iş malzemesine göre(merdiven, iskele, matkap gibi) önlemler alınmalıdır.

Güvenlik kamera sistemlerinin, iş yerlerinde çalışanların ve çalışma ortamının izlenmesinin, iş sağlığı ve güvenliğinde alınan önlemler açısından, önemli katkılarının olduğu bilinmektedir.

İş güvenliği ve güvenlik kamera uzmanı Ünal Fırat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir